Doorverwijzing

Info voor de eigenaar

Indien u naar onze praktijk werd doorverwezen voor verder onderzoek door uw eigen dierenarts, neemt u liefst de resultaten van alle voorgaande onderzoeken mee, of vraagt u uw eigen dierenarts om deze op voorhand naar ons door te sturen via e-mail (info@akuut.be). Op deze manier beschikken wij tijdens uw consultatie meteen over alle noodzakelijke informatie, wat de diagnostelling en behandeling versnelt. 

 

Indien wij op voorhand geen informatie hebben doorgekregen, kan het noodzakelijk zijn dat onderzoeken die eerder al werden uitgevoerd, opnieuw moeten gedaan worden. Dit breng eventueel onnodige kosten met zich mee voor u en kan zorgen voor een vertraging op het stellen van een diagnose. 

 

Voor een afspraak van een doorverwijzing moet er steeds een afspraak gemaakt worden. Dit laat ons toe om voldoende tijd te voorzien en de afspraak in te plannen bij onze dierenarts die zich toelegt op het vakgebied waarvoor u ben doorverwezen. Het maken van een afspraak kan via telefoon (02/751.62.60) of via e-mail (info@akuut.be). 

 

Info voor de verwijzende dierenarts

Doorverwijzing:

Indien u graag een patiënt naar onze praktijk doorverwijst, vragen wij u met aandrang om zeker steeds alle reeds gedane onderzoeken (incl resultaten) en/of ingestelde behandelingen met de eigenaar van de patiënt mee te geven of om deze op voorhand door te mailen (info@akuut.be). Op deze manier kunnen we zorgen voor een optimale samenwerking en het efficiënter opstellen van een plan voor de patiënt. 

 

In principe wordt enkel datgene uitgevoerd dat van ons als dierenartsenpraktijk verwacht wordt (bvb. verwijzing voor radiografie of CT). Indien onze dierenarts echter van mening is dat er aanvullende onderzoeken noodzakelijk zijn, dan kan het gebeuren dat er extra onderzoeken worden uitgevoerd (mits goedkeuring van de eigenaar), waar de patiënt initieel niet voor doorverwezen is. Dit alles gebeurt uiteraard met het oog op een optimale diagnosestelling en behandelingsplan en houdt rekening met de wensen van de eigenaar en de noden van de patiënt. 

 

Waarvoor kan naar ons doorverwijzen (deze lijst is niet limiterend):

- Weke delen chirurgie

- Orthopedische chirurgie

- Laserchirurgie

- Endoscopie

- Radiografie

- Echografie (abdominaal)

- Echocardiografie

- Electrocardiografie (ECG)

- Holter monitoring (24-uur ECG)

- Bloedonderzoek

- Dermatologie

- Computer tomografie (CT)

 

Verslagen: 

Onze dierenartsen zorgen er voor dat u na de consultatie een verslag krijgt met een beschrijving van alle uitgevoerde onderzoeken en het behandelingsplan (= de consultatiefiche). Ook kunnen labo-uitslagen, Holter-verslagen, CT-verslagen, filmpjes van operaties en/of radiografieën bijgevoegd worden. DICOM bestanden van echocardiografieën en CT-scans kunnen (indien nodig) op een USB-stick (geleverd door de eigenaar) meegegeven worden. Let wel, het opstellen van een verslag kan soms enkele dagen duren, omdat er soms wat langer gewacht moet worden op resultaten van gedane onderzoeken. 

 

Medicatie:

Onze dierenarts zal de patiënt voorzien van de medicatie die noodzakelijk is op korte termijn. Is er een langdurige behandeling nodig (bvb. pimobendan na het vaststellen van mitralisendocardiose), dan zal de eigenaar geadviseerd worden om op lange termijn de medicatie bij u te bestellen/aan te schaffen. 

Volg ons op Facebook


Mijndieren.eu


MAAK RECHTSTREEKS EEN AFSPRAAK IN ONZE AGENDA!

Via de website mijndieren.eu kan je rechtstreeks afspraken inplannen in onze agenda, bij uw dierenarts naar keuze. Ook medicatie en voeding kan eenvoudig bijbesteld worden. Daarnaast heb je ook beperkte toegang tot uw dossier. Je kan de gegevens van uw huisdieren aanvullen, een foto toevoegen, ...

Heb je van ons nog geen uitnodiging gehad om uw profiel aan te maken?

Stuur ons dan een mailtje!


Kortenberg

 

Leuvensesteenweg 469

3070 Kortenberg

02/751.62.60

0475/581.563

Zaventem

 

Grote Daalstraat 30

1930 Zaventem

02/7210610

 

Leuven

 

Ijzermolenstraat 6

3001 Leuven

Opening: voorjaar 2022