Vaccineren

Het nut  van vaccineren

Vaccinatie heeft als doel dat een dier afweer opbouwt tegen bepaalde ziektes. Het principe is dat we kleine partikels meestal van virussen of bacteriën gaan inbrengen. Het lichaam herkent dit niet en gaat hier afweer tegen opbouwen maar dit vraagt wat tijd. Als deze gevaccineerde hond dan besmet wordt met deze ziekte dan wordt dit herkend en zal het lichaam heel snel kunnen reageren. Hierdoor wordt het dier niet of minder ziek.

 

 

Vaccinaties zijn niet altijd sluitend

Het kan zijn dat een dier onvoldoende reageert op een vaccinatie, omdat het een andere aandoening doormaakt op dat ogenblik of er bepaalde afweer-onderdrukkende medicaties werden toegediend,…

Het kan ook zijn dat het virus te agressief (“virulent”) is en door de vaccinatie-afweer kan breken of dat het in een zo besmette omgeving zit dat de afweer onvoldoende is (“infectiedruk”).

 

Het effect van een vaccin kan ook gemeten worden aan de hand van het aantal antistoffen (=“titer”) tegen deze ziekte in het bloed.

Denk maar aan de verplichte hondsdolheid-antistoffentiter die moet gemeten worden om na een reis met de hond naar een land waar nog hondsdolheid voorkomt te mogen terugkeren naar België.

 

De meeste honden worden “jaarlijks” gevaccineerd tijdens hun jaarlijkse gezondheidscontrole.

Vroeger werd steeds de basisvaccinatie (Hondenziekte, Kattenziekte, Rattenziekte, Parainfluenza en Leverontsteking) en kennelhoest jaarlijks herhaald bij honden die naar de hondenschool gaan.

Hondsdolheid-vaccinatie is om de 3 jaar.

Dit schema is wat verouderd en de verschillende componenten van de vaccinatie hebben een verschillende werkingsduur daarom zal de dierenarts afhankelijk van wat de hond al gekregen heeft de voorbije jaren, het vaccinatieschema aanpassen.

vb De vaccinatie tegen Rattenziekte is jaarlijks, maar bij de meeste vaccins haalt de bescherming tegen parvovirose al 3 jaar. Het is dan normaal niet nodig dit vroeger te herhalen.

 

Een andere mogelijkheid om het vaccinatieschema op te volgen is de controle van de antistoffen in een bloedstaal tegen de verschillende aandoeningen. Dit kan met een sneltest gebeuren of in een erkend labo. Als de antistoffen nog voldoende hoog zijn is een hervaccinatie niet nodig.

Dit is wat omslachtiger en duurder maar kan zeker toegepast worden.

 

Overleg met uw dierenarts welke aanpak voor uw hond het meest geschikt is.

 

 

VACCINATIE PUPS: Een basisschema

Op 6 weken: uw pup heeft deze eerste vaccinatie gekregen bij de fokker. Deze vaccinatie bevat immuniteit tegen hondenziekte (ziekte van Carré of distemper), kattenziekte (Parvovirus) en leverziekte (infectieuze hepatitis).Op 9 weken: er kan een herhaling van de puppy-vaccinatie gegeven worden. Dit is aan te raden wanneer u met uw pup reeds naar de hondenschool gaat of  hij veel in contact komt met andere honden. Vanaf dan kan ook de kennelhoest vaccinatie gegeven worden. Zijn puppy-vaccinatie is dezelfde, gegeven op 6 weken, maar in deze “cocktail” wordt er nog rattenziekte bijgevoegd.

Op 3 maanden: definitieve vaccinatie (rattenziekte, kattenziekte, hondenziekte en leverinfectie), eventueel herhaling van de kennelhoest-vaccinatie. Rabiës tegen hondsdolheid kan nu ook gegeven worden. 

 

 

OVERZICHT VAN DE MEEST GEBRUIKTE VACCINS:

 • PARVOVIROSE OF KATTENZIEKTE

Een erg besmettelijke en in vele gevallen dodelijke ziekte die heel het lichaam aantast, voornamelijk erg gevaarlijk voor pups (en oudere honden), omwille van hun lage immuniteit. Bij pups zien we voornamelijk de intestinale vorm die zich uit in hevig braken, bloederige én stinkende diarree en uitdroging door veel verlies aan vocht. De infectie kan worden overgedragen van pup tot pup, voornamelijk via uitwerpselen. Parvovirose is zéér besmettelijk! Het virus is goed bestand tegen warmte en koude. Het kan ook overgedragen worden via bijvoorbeeld handen, schoenen en kleren van de verzorger/eigenaar. Daarom dat vaccinatie hiertegen ook heel belangrijk is.

 

 • HONDENZIEKTE OF ZIEKTE VAN CARRE

Een virus veroorzaakt deze ziekte. De ziekte kent uiteenlopende symptomen, maar de voornaamste klachten zijn neusvloei, oogvloei, hoesten, zenuwsymptomen en soms ook braken en diarree. Dit kan leiden tot blijvende letsels aan het zenuwstelsel of zelfs sterfte. De ziekte kan op elke leeftijd voorkomen, maar het zijn vooral jonge honden, die plots ernstig ziek worden en vervolgens aan de ziekte kunnen overlijden. Momenteel wordt deze ziekte in België gelukkig niet te veel meer gezien bij pups van fokkers, maar wel bij de vaak geïmporteerde honden.

 

 • LEPTOSPIROSE OF RATTENZIEKTE

Deze ziekte wordt veroorzaakt door een bacterie die voornamelijk in de urine van besmette dieren voorkomt. Het is ook een ziekte die op mensen kan overgaan. 

De dragers van deze bacterie zijn vaak knaagdieren die hun behoeftes doen in stilstaande wateren, bv plassen, vijvers,... De hond kan besmet worden tijdens wandelingen door hiervan te drinken of erdoorheen te lopen, etc.

Leptospirose is een gevaarlijke ziekte die soms dodelijk is. Deze ziekte tast hoofdzakelijk de nieren en de lever aan en gaat gepaard met hoge koorts.

Bescherming tegen deze ziekte zit al sinds jaren mee in het jaarlijkse hervaccinatie protocol, maar de rattenziekte of leptospirose wordt veroorzaakt door verschillende bacteriestammen. Niet tegen al deze stammen die in België voorkomen werd al gevaccineerd, wat als gevolg gaf dat dus deze honden niet 100 procent tegen de ziekte beschermd zijn. Door nader onderzoek heeft men nog verschillende stammen gevonden die endemisch in ons gebied aanwezig zijn. Hiervoor bestaat er nu een extra vaccinatie: LEPTO 4. Dit is een aanvulling op het jaarlijks vaccin. De stammen waartegen bescherming door vaccinatie wordt opgebouwd zijn: L. canicola, L. icterohaemorrhagiae, L. pomona, or L. grippotyphosa.

Wanneer je je dier, onafhankelijk van de datum van jaarlijkse vaccinatie, wil beschermen tegen deze extra stammen, kan u dit vaccin laten plaatsen en is er een herhaling nodig 3 weken later. (=boostervaccinatie)

 

 • HEPATITIS

Hepatitis is een besmettelijke virusziekte, die voornamelijk verspreid wordt via de urine van geïnfecteerde honden. De symptomen kunnen variëren van lichte koorts tot een ernstige leverontsteking, waarbij het dier hoge koorts heeft, niets eet en uiteindelijk sterft. Soms kunnen de symptomen van besmettelijke leverziekte lijken op die van Hondenziekte. Vooral bij jonge honden kan de ziekte zeer plots de dood veroorzaken.

 

 • KENNELHOEST

Kennelhoest is een aandoening, die veroorzaakt wordt door meerdere virussen en bacteriën. Het komt vooral voor bij honden die in een stresssituatie zitten (vb. kennel), omdat dat plaatsen zijn waarbij veel honden vlak bij elkaar zitten en er voortdurend geblaft wordt. Daarom dat het ook aangeraden wordt om de honden die vaak met andere honden in contact komen hiertegen te vaccineren. 

Het meest opvallende symptoom van de ziekte is het voortdurend hoesten, luidruchtig de keel schrapen en soms slijmen die naar boven komen. Ook komen eigenaars wel eens de praktijk binnen met de klacht dat de hond braakneigingen heeft. Kennelhoest wordt veroorzaakt door een infectie met het Parainfluenzavirus, het Adenovirustype 2, of de bacterie Bordetella bronchoseptica of een combinatie van deze.

Het Parainfluenzavirus is zeer besmettelijk en veroorzaakt ontstekingen en kleine bloedingen op het slijmvlies van de luchtwegen. Het Adenovirus type 2 lijkt in werking sterk op het Parainfluenzavirus, maar geeft ook ontstekingen in het longweefsel, waardoor vrij gemakkelijk een bacteriële longontsteking zou kunnen ontstaan. Bordetella bronchoseptica is 1 van de bacteriën, die vaak gevonden wordt bij Kennelhoest, als secundaire infectie of als verwekker van de ziekte.

Tegenover het Parainfluenzavirus wordt standaard gevaccineerd. Indien de hond naar een pension, hondenshow of hondenschool gaat, raden we een extra vaccinatie aan met Parainfluenza/Bordetella bronchoseptica op 9 en 12 weken.

 

 • HONDSDOLHEID

Een virus dat levensgevaarlijk is voor alle warmbloedige dieren (hond, kat,..), ook de mens! Een hond die besmet is met dit virus, in tegenstelling tot de kat, kan agressief worden en in vele gevallen bijten. Het virus komt via het speeksel in een wondje in het lichaam terecht, en verspreidt zich langs de zenuwbanen naar de hersenen, waardoor het dier sterft binnen de 6 maanden. Verspreiding kan ook gebeuren via speeksel (bijtwonden) van vossen, dassen en andere dieren.

In België is ten zuiden van Samber en Maas en op campings, vaccinatie tegen Rabiës NIET MEER wettelijk verplicht. Indien de Belgische grens wordt overgestoken is het wel wettelijk verplicht. Soms worden door bepaalde landen (o.a. GB, Zweden,?) nog extra verplichtingen ingesteld. Raadpleeg hiervoor uw dierenarts. 

Het bewijs van vaccinatie wordt in het Europees paspoort genoteerd door de dierenarts en is, voor de meeste Europese landen, 3 jaar geldig. Hou er rekening mee dat het vaccin bij de eerste vaccinatie, pas 21 dagen na toediening werkzaam is! Zorg dus dat u minimum 3 weken voor vertrek uw hond laat vaccineren tegen Hondsdolheid.

 

 • ZIEKTE VAN LYME:

De ziekte van Lyme is een ziekte die overgedragen wordt door teken. De soort teken die deze meestal overdragen is de teek Ixodes, een tekensoort die in onze gebieden endemisch aanwezig is. Ook andere teken kunnen de ziekte doorgeven.

We zien vooral een grote aanwezigheid van teken van begin maart tot en met eind oktober.

De bacterie, Borrelia ssp, bevindt zich in de darm van de teek. Wanneer de teek de eerste keer bloed zuigt bij zijn gastheer, gaat de bacterie in de darm geactiveerd worden en kan het het vanaf dan uitgescheiden worden door de speekselklier van de teek bij een volgende bloedmaaltijd.

De symptomen die een hond kan hebben met de ziekte van Lyme zijn heel uiteenlopend en kunnen onomkeerbaar zijn. Het kan gaan van een stijve beweging en gezwollen gewrichten, tot de aanwezigheid van koorts, vermoeidheid en slechte eetlust.

Diagnose wordt gesteld door een bloedonderzoek.

Behandeling is een kuur van 3 weken antibioticum (doxycyline).

Preventief kan je best een tekenband/tekenpipet aandoen en dagelijks tijdens de kritieke maanden controleren op teken. 

Er bestaat nu een vaccinatie tegen de ziekte van Lyme. Deze wordt vooral aangeraden bij honden die vaak in hoog gras gaan wandelen of jagen, honden met een lang haarkleed,...Dit is een vaccin dat kan gecombineerd worden bij de jaarlijkse vaccinatie of  onafhankelijk hiervan kan gegeven worden. Het is een vaccin dat tweemaal dient toegediend te worden met 3 weken tussen.

 

 • LEISHMANIA

Leishmania is een ziekte die honden op vakantie in zuiderse landen kan besmetten. Het is een ziekte die overgedragen wordt door de zandvlieg. Deze vlieg zal de hond vooral 's avonds en 's nachts prikken en zo besmetten. De protozoa komt in de rode bloedcel terecht en kan verschillende organen van de hond aantasten. De hond kan symptomen hebben vanaf een paar weken na de besmetting, maar ook pas jaren later. De protozoa kan zich inkapselen in milt-lever-beenmerg-lymfeklieren. Hierdoor kan de protozoa pas een tijd na de besmetting vrijkomen en actief worden.

Symptomen die de hond kan hebben zijn: snel moe na inspanning, veel drinken en plassen, verminderde eetlust, diarree, braken en bloedneuzen. Vaak worden er ook huidproblemen gezien zoals schilfers, afwijkende nagels, kaalheid op hoofd, verdikking van de bovenste laag van de huid,...

Diagnose kan gesteld worden door de klinische symptomen, door een bloedonderzoek en door een punctie van de lymfeklieren, milt, lever, huid of beenmerg.

Preventief kan je je hond hiertegen vaccineren. Dit is via het vaccin Canileish, een vaccinatie die bij een eerste vaccinatie driemaal moet worden gegeven met een tussenperiode van telkens 3 weken. Hierna is het vaccin jaarlijks te herhalen.

Je kan ook je hond beschermen door een band of pipetten tegen de zandvlieg. 

 

 

 

Gelukkig bestaat er een behandeling tegen Leishmania, maar soms zien we een herval in de ziekte na het stoppen van de kuur met medicatie. Ook een goede opvolging achteraf in urine en bloed is belangrijk.

Volg ons op Facebook


Mijndieren.eu


MAAK RECHTSTREEKS EEN AFSPRAAK IN ONZE AGENDA!

Via de website mijndieren.eu kan je rechtstreeks afspraken inplannen in onze agenda, bij uw dierenarts naar keuze. Ook medicatie en voeding kan eenvoudig bijbesteld worden. Daarnaast heb je ook beperkte toegang tot uw dossier. Je kan de gegevens van uw huisdieren aanvullen, een foto toevoegen, ...

Heb je van ons nog geen uitnodiging gehad om uw profiel aan te maken?

Stuur ons dan een mailtje!

 

 


Laat ons gerust weten als u interesse heeft in:

 • Puppy-avond
 • Kitten-avond
 • Senior-avond voor honden en katten
 • EHBO bij dieren

Routebeschrijving