Economisch verplichte informatiefiche Dierenartsenpraktijk Akuut

DAP Akuut BVBA

Ondernemingsnummer: BE0454692151

Maatschappelijke zetel: Leuvensesteenweg 469, 3070 Kortenberg

Tel. nr: 02/751.62.60 OF 0475/58.15.63

E-mail: info@akuut.be

Rekeningnummer: BE44 7390 1473 8745

Hoofdactiviteiten: Diergeneeskunde gezelschapsdieren, kleine herkauwers en paarden

Praktijkadressen: 

- Leuvensesteenweg 469, 3070 Kortenberg

- Grote Daalstraat 30, 1930 Zaventem

Zaakvoerders:

- David Haelterman, ingeschreven bij Orde der dierenartsen* N3866

- Karlien Vanparys, ingeschreven bij Orde der dierenartsen* N4562 

Dierenartsen in samenwerkingscontract:

- Katrien Debruyn, ingeschreven bij Orde der dierenartsen* N4864

- Gregory Van den Noortgate, ingeschreven bij Orde der dierenartsen*N5124

- Karel Brosius, ingeschreven bij Orde der dierenartsen* N4663

- Gaelle Vanmechelen, ingeschreven bij Orde der dierenartsen* N5914

- Ine Moens, ingeschreven bij Orde der dierenartsen* N5045

- Sophie Bonte, ingeschreven bij Orde der dierenartsen* N6086

- Maarten Castermans, ingeschreven bij Orde der dierenartsen* N6038

- Robin Vaes, ingeschreven bij Orde der dierenartsen* N5276

*Orde der Dierenartsen, NGROD, Driekoningenplein 12, 9820 Merelbeke

09 225 58 18 info@ordederdierenartsen.be www.ordederdierenartsen.be

De beroepsregels waaraan gehouden wordt zijn raadpleegbaar in het Nederlands op de website van de Orde der Dierenartsen : Code der Plichtenleer www.ordederdierenartsen.be

Vergunning voor het gebruik van röntgenapparatuur voor diagnostische doeleinden: FANC (federaal agentschap voor Nucleaire controle)

Departement Gezondheid en Leefmilieu, Dienst Bescherming van de Gezondheid

Ravenstraat 36, 1000 Brussel

Jaarlijkse keuring van röntgenapparatuur: Techni-Test controle, Brusselsesteenweg 90, 1800 Vilvoorde

02 251 34 74, 02 253 20 87, techni-test@skynet.be

Registratie geneesmiddelendepot: FAGG, Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

DG Inspectie - afdelingshoofd aflevering

Eurostation II, Victor Hortaplein 40/40, 1060 Brussel

Depotverantwoordelijke depot Kortenberg: David Haelterman

Depotnummer: DP00109314

Depotverantwoordelijke depot Zaventem: Karlien Vanparys

Depotnummer: DP00104034

 

Tarieven: Een volledige tarievenlijst opgeven is onmogelijk wegens de verscheidenheid van de diensten en producten en de individuele aanpak van elke patiënt. Het tarief van de onderzoeken, behandelingen, operaties, ... hangt af van het gewicht van de patiënt en de diersoort, de duur, moeilijkheidsgraad, het gebruik van medische apparatuur, medicatie, materialen, noodzaak van assistentie, ... Voor elke uitgebreide of minder voorkomende behandeling die niet op deze lijst staat of indien de prijs niet op voorhand kan vastgesteld worden, wordt op eenvoudig verzoek van de verantwoordelijke een raming gemaakt.

 

Extra kosten die niet op voorhand redelijkerwijs berekend kunnen worden, worden pas na overleg met of toestemming van de verantwoordelijke gemaakt. Consultaties buiten de openingsuren of zonder voorafgaande afspraak worden als spoedeisend beschouwd. Hiervoor wordt een supplement gerekend van minimum €10, afhankelijk van het tijdstip van de consultatie (dag, nacht, weekend). Elke verantwoordelijke kan op eenvoudig verzoek een gedetailleerde factuur krijgen met daarop alle detailprijzen. 

 

Algemene verkoopsvoorwaarden:

  1. De factuur dient betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum (bij wijze van contant, bancontact of via bankoverschrijving).
  2. Bij gebreke aan tijdige betaling is de klant, van rechtswege zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar vanaf factuurdatum en zal het factuurbedrag met 10% worden verhoogd bij wijze van schadevergoeding voor buitengerechtelijke kosten, tijdverlies, administratiekosten enz., met een minimum van 75 euro per factuur.
  3. Betwistingen van facturen kunnen enkel schriftelijk, aangetekend en gemotiveerd worden geformuleerd binnen de 8 dagen na factuurdatum.
  4. Bij gebreke aan ontvangst van betaling behoudt DAP AKUUT BVBA zich het recht voor haar dienstverlening te schorsen tot betaling van alle openstaande facturen. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de klant.
  5. Bij eventuele betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd. Enkel het Belgische recht is van toepassing.

Volg ons op Facebook


Mijndieren.eu


MAAK RECHTSTREEKS EEN AFSPRAAK IN ONZE AGENDA!

Via de website mijndieren.eu kan je rechtstreeks afspraken inplannen in onze agenda, bij uw dierenarts naar keuze. Ook medicatie en voeding kan eenvoudig bijbesteld worden. Daarnaast heb je ook beperkte toegang tot uw dossier. Je kan de gegevens van uw huisdieren aanvullen, een foto toevoegen, ...

Heb je van ons nog geen uitnodiging gehad om uw profiel aan te maken?

Stuur ons dan een mailtje!


Kortenberg

 

Leuvensesteenweg 469

3070 Kortenberg

02/751.62.60

0475/581.563

Zaventem

 

Grote Daalstraat 30

1930 Zaventem

02/7210610

 

Leuven

 

Ijzermolenstraat 6

3001 Leuven

Opening: voorjaar 2022