Ventrikel septumdefect

Een ventrikel septumdefect (VSD) is een aangeboren aandoening, waarbij er een opening is tussen de 2 kamers (ventrikels) in het hart. In een normaal hart is er geen opening tussen beide helften, waardoor het zuurstofrijke en het zuurstof arme bloed strikt van elkaar gescheiden worden. Hier zorgt het interventriculair septum voor. Bij een VSD zal er zuurstofrijk bloed van de linkerkamer naar de rechterkamer vloeien. Een kat kan een VSD als alleenstaande ziekte hebben, maar een VSD kan ook een deel uitmaken van een groter complex van aangeboren hartafwijkingen (bvb Tetralogie van Fallot). VSD’s zijn bij mensen, koeien en katten de meest voorkomende aangeboren hartafwijkingen.

 

Hoewel het bloed verkeerd van de linkerkant naar de rechter kant vloeit, is het vooral de linker kant van het hart die het meeste last van een VSD heeft. Het bloed dat namelijk via een VSD loopt, zal meteen via de grote longslagader meestromen in de longen, dan door longen passeren en uiteindelijk terug in de linkerkant van het hart lopen. Hierdoor moet het linker hart een groter volume rond blijven pompen en geraakt deze kant in uitzonderlijke gevallen overbelast. Dit zal in deze erge gevallen leiden tot een vergroting van deze linkerkant.

 

De typische eigenschap van een VSD is de aanwezigheid van een matig tot luid bijgeruis aan de rechterzijde van de borstkas. Dit kan uw dierenarts vaststellen met een stethoscoop. Hoe smaller de VSD, hoe luider het bijgeruis zal klinken. Omgekeerd zal een groot VSD amper een bijgeruis veroorzaken. 

 

De diagnose van een VSD gebeurt door middel van een echocardiografie, waarbij de lekkage van het bloed doorheen het septum gevisualiseerd kan worden met kleuren. We zien dan een smalle rode straal omhoog spuiten door het septum, meestal vlak onder de aorta. We kunnen door echografie de grootte van het defect meten, alsook de snelheid waarmee het bloed doorheen het defect stroomt. Ook zal er tegelijkertijd gekeken worden of er geen andere bijkomstige aangeboren hartafwijkingen aanwezig zijn.

 

In vele gevallen is er bij katten geen behandeling nodig. Bij grote defecten is het soms aangewezen om medicatie te geven om hartfalen tegen te gaan. 

 

Voor VSD’s zijn ook chirurgische methodes mogelijk om het defect te sluiten. Door middel van openhartchirurgie kan het defect gesloten worden, maar tegenwoordig maakt men gebruik van metalen schijfjes die men in het defect kan steken. Deze chirurgie is gelukkig héél zelden noodzakelijk. Momenteel voeren wij deze chirurgie nog niet zelf uit. In het uitzonderlijke geval dat dergelijk defect toch geopereerd moet worden, zullen wij u doorverwijzen naar specialisten in hartchirurgie.

Volg ons op Facebook


Mijndieren.eu


MAAK RECHTSTREEKS EEN AFSPRAAK IN ONZE AGENDA!

Via de website mijndieren.eu kan je rechtstreeks afspraken inplannen in onze agenda, bij uw dierenarts naar keuze. Ook medicatie en voeding kan eenvoudig bijbesteld worden. Daarnaast heb je ook beperkte toegang tot uw dossier. Je kan de gegevens van uw huisdieren aanvullen, een foto toevoegen, ...

Heb je van ons nog geen uitnodiging gehad om uw profiel aan te maken?

Stuur ons dan een mailtje!


Kortenberg

Zaventem