Verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden (NEDERLANDS)

Artikel 1

Elke klacht over onjuistheden moet binnen de 8 dagen na ontvangst van factuur meegedeeld worden.

Artikel 2

De factuur dient betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum. (contant, bancontact of via bankoverschrijving)

Bij gebreke aan tijdige betaling is de klant, na verzenden van aangetekende zending, een bedrag verschuldigd van € 20,00. Bij doorgave aan derden wordt dit € 50,00 voor het openen van een dossier. (exclusief extra kosten)

Artikel 3 

Enkel de rechtbanken van Leuven en het vredegerecht Leuven 1° kanton, zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen die verband houden met deze overeenkomst. (Vaartstraat 3, 3000 Leuven)

 

Conditions Generales de vente (FRANCAIS)

Article 1

Toute contestation relative à une facture doit être adressée au vendeur dans les 8 jours calendaires après réception de la facture.

Article 2

La facture doit être payé dans les 14 jours après la date de la facture. (en espèces, bancontact ou par virement bancaire) 

En cas de retard de paiement, le client doit payer les frais supplémentaires de € 20,00, après courrier recommandé. A l'ouverture du fichier avec un advocat, les frais sont € 50,00 (frais supplémentaires exclusif).

Article 3

Seuls les tribunaux de Louvain et Louvain 1° le quartier du tribunal de district sont compétents pour connaître des différends au concern d'accord. 

(Vaartstraat 3, 3000 Leuven)

 

General Conditions of Sale (ENGLISH)

Article 1

Any complaints about inaccuracies should be notified within 8 days of receipt of invoice.

Article 2

The invoice must be paid within 14 days after the invoice date. (cash, credit card or bank transfer) 

In case of late payment the client has to pay an extra amount of € 20,00,after sending registered mail. When passing on to a lawyer, the amount will be € 50.00 for opening a file. (Excluding additional charges)

Article 3

Only the courts of Leuven and Louvain 1° the district court district shall have jurisdiction to hear disputes relating to this Agreement knowledge. (Vaartstraat 3, 3000 Leuven)

Volg ons op Facebook


Mijndieren.eu


MAAK RECHTSTREEKS EEN AFSPRAAK IN ONZE AGENDA!

Via de website mijndieren.eu kan je rechtstreeks afspraken inplannen in onze agenda, bij uw dierenarts naar keuze. Ook medicatie en voeding kan eenvoudig bijbesteld worden. Daarnaast heb je ook beperkte toegang tot uw dossier. Je kan de gegevens van uw huisdieren aanvullen, een foto toevoegen, ...

Heb je van ons nog geen uitnodiging gehad om uw profiel aan te maken?

Stuur ons dan een mailtje!


Kortenberg

 

Leuvensesteenweg 469

3070 Kortenberg

02/751.62.60

0475/581.563

Zaventem

 

Grote Daalstraat 30

1930 Zaventem

02/7210610

 

Leuven

 

Ijzermolenstraat 6

3001 Leuven

Opening: voorjaar 2022